Probleem

Overal ter wereld stelt men vast dat bestratingen soms snel na indienststelling schade vertonen. Zelfs wanneer de fundering draagkrachtig is, de plaatsing gebeurde volgens de regels van de kunst, de juiste materialen werden gebruikt en afdoende controles werden uitgevoerd ziet men toch onstabiliteit optreden. De toename van hybride en elektrische voertuigen zal dit schadepatroon in de toekomst nog versterken: nieuwe verkeersbelastingen vragen nieuwe technieken.

Analyse

Plaatsingstechnieken zijn de laatste 100 jaar nauwelijks geëvolueerd. Toch zijn over dezelfde periode de verkeersbelastingen niet alleen drastisch toegenomen maar ook en vooral structureel veranderd in richting: van uitsluitend verticaal naar vooral horizontaal. Dit gaat de voeg zeer sterk belasten, waardoor die het begeeft. De voeg is dus de zwakke schakel. Als logische reflex gaat men vandaag nog steeds de voeg of de complete constructie (te) stijf maken.De oplossing bestaat er dus in te zorgen dat deze voeg onbelast -dus spanningsvrij- wordt.

Analyse

Plaatsingstechnieken zijn de laatste 100 jaar nauwelijks geëvolueerd. Toch zijn over dezelfde periode de verkeersbelastingen niet alleen drastisch toegenomen maar ook en vooral structureel veranderd in richting: van uitsluitend verticaal naar vooral horizontaal. Dit gaat de voeg zeer sterk belasten, waardoor die het begeeft. De voeg is dus de zwakke schakel. Als logische reflex gaat men vandaag nog steeds de voeg of de complete constructie (te) stijf maken.De oplossing bestaat er dus in te zorgen dat deze voeg onbelast -dus spanningsvrij- wordt.

Oplossing

Door op een eenvoudige maar intelligente (*) manier latjes in de bestrating te integreren kanaliseert en compenseert ecostone® de krachten die op de voeg inwerkten:

  • de voeg blijft spanningsvrij en kan dus niet worden stukgedrukt,
  • het latje gedraagt zich als scharnier: geen koppeloverdracht over de voeg,
  • de complete latjesstructuur vormt een raster: geen domino-effect van schade meer,
  • de latjes zorgen voor verankering in het legbed en creëren zo een grote schuifweerstand.

(*) Internationaal gepatenteerd